Naga žena laktom naslonjena na svoje koleno
Suva koža Pronalaženje lične nege

Koža je čovekov najveći organ i najbolje funkcioniše kada se održava zdravom i odgovarujće vlažnom.