Uslovi korišćenja

S obzirom na brojne prilike i opasnosti kojima ste izloženi na internetu, molimo vas da poštujete opšte Uslove korišćenja našeg veb-sajta koje smo osmislili za vašu zaštitu. Hvala vam na razumevanju.

1. Lični podaci

Molimo obratite pažnju na našu politiku privatnosti koja se odnosi na zaštitu ličnih podataka.

2. Izmene Uslova korišćenja

Zbog čestih tehničkih i zakonskih izmena, postojeći Uslovi korišćenja moraju se s vremena na vreme dopunjavati ili ažurirati. Pre svake posete našem veb-sajtu proverite kada je poslednji put stranica ažurirana. Poslednje ažuriranje učinjeno je u oktobru 2013.

3. Autorska prava, zaštitni žig i druga prava intelektualne svojine

Sav sadržaj našeg veb-sajta, uključujući i tekstove, slike, grafičke prezentacije, audio i video-snimke, naše su vlasništvo, ukoliko drugačije nije izričito navedeno. (Molimo obratite pažnju na izjavu koja se odnosi na hiperlinkove pod brojem 3). Autorski sadržaj može se bez izričitog dopuštenja upotrebljavati samo u privatne ali ne i u javne ili komercijalne svrhe (preuzimanje, reprodukcije itd). Izmene prevoda ili bilo kakve druge izmene sadržaja mogu biti učinjene samo uz prethodno pismeno odobrenje kompanije Beiersdorf AG.

Neovlašćena upotreba ili zloupotreba bilo kojeg od registrovanih zaštitnih žigova ili logotipa u vlasništvu kompanije Beiersdorf AG nije dozvoljena.

Imajte na umu da bilo kakvo kršenje našeg autorskog prava ili prava zaštite intelektualne svojine može imati posledice u građanskom i/ili krivičnom postupku.

4. Odricanje od odgovornosti

Ovo je internacionalna internet stranica kompanije Eucerin. Materijal na ovom sajtu, uključujući preparate, usluge i informacije, je opšteg karaktera i ne mora biti dostupan, prikladan ili u skladu sa lokalnom jurisdikcijom.
Pojedine ponude, proizvodi ili usluge koji su dostupni ili se reklamiraju putem Eucerin sajta nevažeći su ukoliko su zakonom zabranjeni u zemlji koju ste izabrali.

Molimo posetite www.eucerin.com i odaberite svoju lokaciju da biste bili upućeni na odgovarajući sajt.  

Informacije na ovom veb-sajtu vrlo su pažljivo prikupljene i proverene. Međutim, mi ne snosimo odgovornost za aktuelnost, preciznost, potpunost i/ili kvalitet sajta.

Ovaj veb-sajt sadrži linkove za veb-sajtove drugih provajdera. Kompanija Beiersdorf AG nije upoznata sa sadržajem veb-sajtova trećih strana i stoga ne snosi odgovornost za bilo kakav ilegalni sadržaj ili druge prekršaje na veb-sajtovima trećih strana. Međutim, kompanija Beiersdorf AG će brzo ukloniti link ili sadržaj za koji se utvrdi da nije u skladu sa primenjivim zakonima.

Ovaj veb-sajt je napravljen da pruži opšte informacije i ni na koji način ne zamenjuje medicinski ili stručni savet. Za takve savete kontaktirajte lekara ili specijalistu po sopstvenom izboru. Kompanija Beiersdorf AG ne preuzima odgovornost za postupke preduzete na osnovu informacija koje su dobijene putem ovog veb-sajta.

Upotrebu ovog veb-sajta i preuzimanje podataka korisnik čini na sopstveni rizik. Kompanija Beiersdorf AG ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu, naročito baze podataka korisnika, hardvera i/ili softvera korisnika, koja proizlazi iz takvih postupaka. Odgovornost za namerne i ozbiljne greške ostaje nepromenjena.

5. Završne odredbe

Ukoliko bilo koja odredba navedenih uslova jeste ili postane zakonski nevažeća ili neprimenjiva u bilo kojoj jurisdikciji, validnost ili primenjivost svih ostalih odredbi u toj jurisdikciji će biti nepromenjena.

Ukoliko želite da prijavite kršenje zakonskih odredbi na našim veb-sajtovima, molimo da nas kontaktirate.

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
Nemačka
Telefon: +49 (0)40 – 4909 -0
Email

6. Ocene i komentari

[Registrovani] Korisnici mogu postavljati ocene i komentare vezane za naše proizvode predstavljene na veb-sajtu  (“ocene proizvoda”), sve dok je sadržaj  komentara legalan i pristojan, nije klevetnički i preteći, ne ugrožava privatnost, ne krši prava intelektualne svojine, ili na neki drugi način šteti trećim licima, kao i ukoliko ne sadrži softverske viruse, komercijalne ili političke reklame, lančana pisma, masovnu poštu  ili neki drugi oblik nepoželjnih sadržaja ("spam").  Kompanija Beiersdorf zadržava pravo da ukloni, izmeni ili odbije da objavi takve sadržaje.

Ako korisnik postavi  svoju ocenu proizvoda, korisnik garantuje (daje) kompaniji Beiersdorf pravo da bez isključivosti i  plaćanja naknade može trajno, neopozivo i sa mogućnošću podlicencenciranja da koristi, reprodukuje, menja, prilagođava, objavljuje, prevodi, koristi za pravljenje izvedenih radova, distribuira i objavljuje takav sadržaj u celom svetu u okviru bilo kog medija. Pored toga korisnik garantuje (daje)  kompaniji Beiersdorf i svim podlicencnim kompanijama pravo da koriste ime ili pseudonim koje korisnik podnese u vezi sa ocenom proizvoda. Tako, korisnik postavljajući sadržaj na veb-sajtu  izjavljuje i garantuje da je on/ona vlasnik, odnosno da na drugi način kontroliše sva prava u vezi sadržaja koji je postavljen; da je sadržaj tačan; da se korišćenjem sadržaja ne krše ovi Uslovi korišćenja; da neće doći do povrede neke osobe ili entiteta; kao i da će korisnik nadoknaditi kompaniji Beiersdorf sva potraživanja nastala usled postavljanja datog sadržaja. Kompanija Beiersdorf ne preuzima odgovornost i ne prihvata obaveze za sadržaj postavljen od strane korisnika ili trećih lica.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter kako biste prvi saznali Eucerin novosti.

  

Eucerin-newsletter