Eucerin se zalaže za zabranu testiranja na životinjama

1 0 minuta čitanja
Prikaži više

Zakonski okvir i procedura u Beiersdorfu

Beiersdorf radi na razvoju i uspostavljanju alternativa za testiranje na životinjama

Za Eucerin brend životinje su dragocene i zato smo uvereni da je testiranje na životinjama nepotrebno za kozmetiku, koje je i zabranjeno u EU od 2004! Iz ovog razloga Eucerin ciljano radi širom sveta na tome da testiranje na životinjama postane zabranjeno. Stoga ne sprovodimo niti naručujemo testiranje kozmetičkih preparata i njihovih sastojaka na životinjama.

Jedini izuzetak: ako nacionalni zakoni prisile Beiersdorf da to čini, Beiersdorf mora da ih poštuje i da, u izuzetnim slučajevima, sprovede testove. Na primer, u prodaji Beiersdorf kozmetičkih proizvoda u Kini. Tamo je testiranje na životinjama zakonski obavezno kako bi se dokazala efikasnost . Ovde je naš izričit cilj da ubedimo kineske vlasti da testiranje na životinjama nije potrebno za kozmetičke preparate. Stoga Eucerin nastavlja da neumorno radi na tome da alternativne metode testiranja budu međunarodno priznati.

Koje alternative testiranju na životinjama postoje?

Beiersdorf je jedan od pionira i globalnih lidera u oblasti alternativnih metoda testiranja

Nezavisno od zabrane, razvoj i prihvatanje alternativnih metoda je i dalje posebno važan za Beiersdorf i Eucerin. Bezbednost potrošača je uvek naš najvažniji prioritet. Kao jedna od vodećih kompanija u istraživanju, mi smo intenzivno i uspešno uključeni u razvoj i prihvatanje alternativnih metoda testiranja već dugi niz godina. Beiersdorf uspešno radi na razvoju in vitro alternativa testiranju na životinjama u ekspertskim komisijama i udruženjima već više od 20 godina.

Naša posvećenost protivljenju testiranja na životinjama

Mi smo bili i dalje smo duboko upleteni u razvoj i potvrdu ključnih metoda koje su sada međunarodno priznate od strane OECD-a (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) i već prepoznate od strane važnih regulatornih tela. Ulažemo značajna sredstva u ovu svrhu i do sada smo radili sa više od 50 partnera i interesnih grupa širom sveta.

  • Razvoj jednog od prvih svetski službeno priznatih testova bez testiranja na životinjama

    Još 1992. naši Beiersdorf istraživači su razvili osnovnu metodu tzv. 3T3- Neutral Red Uptake Phototoxicity testa i postavili važan temelj u procesu: ovaj test je bio prva alternativa testiranju na životinjama koju su vlasti prihvatile posle formalnog testiranja za potvrdu efikasnosti (2000. u EU i 2004. u OECD oblasti). Danas je ovaj test uobičajena praksa širom sveta za testiranje kompatibilnosti novih sastojaka pod uticajem UV svetlosti i prvi je in-vitro test koji je prepoznat i u Kini.

  • Međunarodna saradnja sa poznatim partnerima

    Aktivno smo uključeni u razvoj inovativnih alternativnih metoda testiranja i njihovo međunarodno priznanje u saradnji sa više od 50 partnera i interesnih grupa do sada. Intenzivno smo uključeni u razne radne grupe u sklopu pokroviteljske organizacije EU za kozmetičku industriju (Cosmetics Europe) i sarađujemo sa Evropskim centrom za validaciju alternativnih metoda (EURL ECVAM) i podržavamo OECD tako što pružamo naučne uvide. Mi smo aktivan član Evropskog in-vitro toksikološkog društva (ESTIV) i, od 2006, osnivajući član Evropskog partnerstva za alternativne pristupe testiranju na životinjama (EPAA) – zajedničke organizacije Evropske komisije i sedam sektora industrije. Povrh toga, Beiersdorf je takođe uspostavio saradnje u inovativnim istraživanjima poslednje generacije – na primer, o tzv. Organiskim čipovima koji stimulišu interakciju između nekoliko organa.

  • Pokretanje i promovisanje budućih istraživačkih aktivnosti

    Iako je već postignut značajan napredak, alternativne metode testiranja koje su zakonodavna tela prepoznala i uspostavila za sva pitanja vezana za bezbednost i dalje nisu dostupna. Ovo ima posebne implikacije za razvoj inovativnih preparata i zakonskog odobravanja novih sastojaka. Stoga ćemo nastaviti da intenzivno radimo na razvoju i uspešnoj primeni alternativa testiranju na životinjama.

Pronađite najbližu Eucerin Partner apoteku