Eucerin propagira alternativne metode testiranja

Eucerin propagira alternativne metode testiranja

4 0 minuta čitanja
Prikaži više

Zakonski okvir i procedura u Beiersdorf-u

U Eucerinu verujemo da testiranje na životinjama nije neophodno da bi se dokazala efikasnost naših kozmetičkih preparata i njihova podnošljivost na koži.

 

Eucerin propagira alternativne metode testiranja

 

Testiranje kozmetičkih preparata na životinjama zabranjeno je u EU od 2004. godine, a testiranje samih sastojaka od 2013. U tom smislu, svi kozmetički preparati dostupni u EU nisu testirani na životinjama.

Eucerin je u potpunosti u skladu sa ovim pravilom i još od ranije je aktivno odbijao testiranje na životinjama širom sveta, kad god je to bilo zakonski moguće. Ne sprovodimo testiranja na životinjama za naše kozmetičke preparate ili njihove sastojke – osim ako, u veoma retkim slučajevima, to nije izričito propisano zakonom.

Još uvek postoji nekoliko lokalnih zakona širom sveta koji zakonski zahtevaju testiranje na životinjama za zvaničnu registraciju bezbednosti, na primer u Kini. U ovom slučaju, testove sprovode lokalni instituti ovlašćeni od strane države, bez učešća proizvođača (u ovom slučaju Eucerina). Naš eksplicitni cilj je da ubedimo kineske vlasti da testiranje na životinjama nije neophodno za kozmetičke preparate. Eucerin nastavlja aktivno da promoviše razvoj inovativnih alternativnih metoda testiranja, kao i međunarodno prihvatanje već postojećih alternativnih metoda.


Alternative testiranju na životinjama

Razvoj i usvajanje alternativnih metoda za testiranje na životinjama i dalje je od suštinskog značaja za Eucerin, a bezbednost potrošača je naš glavni prioritet. Kao jedna od vodećih istraživačkih kompanija u ovoj oblasti, naša matična kompanija Beiersdorf je već 40 godina na čelu razvoja i promocije alternativnih metoda testiranja. Pored toga, kroz stručne panele i udruženja, uspešno radimo na razvoju in vitro alternativa testiranju na životinjama.

Eucerin je deo Beiersdorf porodice i ima koristi od svih istraživanja pod vođstvom Beiersdorf-a, uključujući alternativne metode testiranja na životinjama. Od 2014. godine, Beiersdorf istraživački tim sarađuje sa biotehnološkom kompanijom TissUse sa sedištem u Berlinu, simulirajući fiziološke procese i interakciju između kože i jetre kako bi bolje razumeli mehanizme kojim novi aktivni sastojci utiču na ljudsko telo.


Naša posvećenost protivljenju testiranja na životinjama

Mi smo bili, a i dalje smo, duboko uključeni u razvoj i potvrdu ključnih alternativnih metoda koje su sada međunarodno priznate od strane OECD-a (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) i već prepoznate od strane važnih regulatornih tela. Ulažemo značajna sredstva u ovu svrhu i do sada smo radili sa više od 50 partnera i interesnih grupa širom sveta.


Pionir u novim pristupima testiranju

Naši istraživači su 1992. godine razvili osnovnu metodu takozvanog 3T3-Neutral Red Uptake Phototoxicity testa i time su postavili važnu prekretnicu u ovom procesu. Danas je test standardna praksa širom sveta za ispitivanje podnošljivosti novih sastojaka pod uticajem UV svetlosti. Pored toga, to je prvi in vitro test priznat u Kini.

 

Čista reka sa malim vodopadom koji teče kroz šumu.


Saradnja sa renomiranim partnerima

Do danas smo aktivno angažovani na razvoju inovativnih alternativnih metoda i njihovom međunarodnom prihvatanju u saradnji sa više od 50 partnera i interesnih grupa. Uključeni smo u različite radne grupe u Evropskoj krovnoj organizaciji kozmetičke industrije (Cosmetics Europe), a sarađujemo sa Evropskim centrom za validaciju alternativnih metoda (EURL ECVAM) i podržavamo OECD pružanjem naučnih uvida. Aktivni smo član Evropskog društva za toksikologiju In Vitro (ESTIV) i od 2006. godine jedan od osnivača Evropskog partnerstva za alternativne pristupe testiranju na životinjama (EPAA) – zajedničke organizacije Evropske komisije i sedam industrijskih sektora.


Buduće istraživačke aktivnosti

Iako je značajan napredak već učinjen, u ovom trenutku još uvek ne postoje zvanično prihvaćene i uspostavljene alternativne metode testiranja za sva pitanja vezana za bezbednost. Ovaj ishod ima posebne implikacije za razvoj inovativnih proizvoda i zakonsko odobrenje novih sastojaka za kozmetičke proizvode. Zbog toga ćemo nastaviti intenzivno da radimo na razvoju i uspešnoj upotrebi alternativa testiranju na životinjama.

Povezani tekstovi

Pronađite najbližu Eucerin Partner apoteku