Dublji pogled na održivost: odgovorne nabavka i proizvodnja

Dublji pogled na održivost: odgovorna nabavka i proizvodnja

4 0 minuta čitanja
Prikaži više

U Eucerinu temu održivosti posmatramo na dublji i holistički način. Naši napori prevazilaze pažljiv odabir sastojaka za naše preparate. Pomno vodimo računa i o načinu na koji se ti sastojci dobijaju i pretvaraju u dermokozmetičke formulacije na našim proizvodnim lokacijama, a takođe radimo u partnerstvu sa našim dobavljačima kako bismo unapredili održivost.


Održivost u našem lancu snabdevanja

Blisko sarađujemo sa našim dobavljačima kako bismo zajedno inovirali i kontinuirano smanjivali uticaj naših proizvoda na životnu sredinu. Ovi napori nisu ograničena samo na našu direktnu nabavku materijala, već se protežu i šire od toga. 

Primenom  „Pravila ponašanja“, koja definišu socijalne i ekološke standarde i stoga podržavaju održivu nabavku, zahtevamo od naših dobavljača da se usmere prema našim standardima i da ih ispune – ne samo u pogledu potrebnog kvaliteta preparata, već i transparentnih, pravednih i odgovornih poslovnih standarda.

Pravila ponašanja obavezuju naše dobavljače i ključni su kriterijum u procesu selekcije i daljih procena.

Kroz blisku saradnju sa našim dobavljačima, podržavamo ih u izgradnji i razvoju održivog lanca snabdevanja. Na ovaj način, osiguravamo da ispunjavaju svoje društvene, ekološke i ekonomske odgovornosti – i da naši potrošači dobijaju preparate visokog kvaliteta. Uz ovo, razvili smo posebne mere za materijale sa posebnim fokusom, kao što su sirovine dobijene iz palminog ulja.


Odgovorna proizvodnja

Energija, voda i otpad tri su ključna faktora na koja treba obratiti pažnju kako bi se proces proizvodnje vodio na najodgovorniji način.

Vetroturbine vidljive na brdima pored jezera.

Energija

Nastojimo da kontinuirano smanjujemo uticaj gasova koji stvaraju efekat staklene bašte, a koji nastaju potrošnjom energije na našim proizvodnim lokacijama. Programima energetske efikasnosti, na primer korišćenjem prirodnog svetla i oprimizovanih sistema za hlađenje vazduha, smanjujemo potrošnju energije u procesu proizvodnje. Pored toga, 100% snabdevanja električnom energijom na našim proizvodnim lokacijama, prebacili smo na obnovljive izvore, kako u proizvodnji, tako i u kancelarijama. 

Voda

Godišnje sprovodimo analize rizika kako bismo osigurali dugoročnu dostupnost vode, važnog resursa za naše proizvodne lokacije. Cilj je da se smanji rizik po vodu u svakoj od njih i da se ovaj resurs koristi na sve efikasniji način. Najsavremenija postrojenja za prečišćavanje vode u našim proizvodnim centrima daju dobru osnovu za čuvanje vode. Ona se takođe kontinuirano usavršavaju i adaptiraju na posebne potrebe u proizvodnim postrojenjima. Preduzimanjem ovih mera, cilj nam je da potrošnju vode smanjimo za 25% do 2025. godine. 

Otpad

Godinama radimo na smanjenju ili eliminaciji otpada koji nastaje u našim proizvodnim pogonima i skladištima. Kao ekološki osvešćena kompanija, najbolju upotrebu neizbežnog otpada vidimo kao našu odgovornost. Iz tog razloga, stalno optimizujemo naše kanale za odlaganje i odvajamo otpad kao što su karton i papir, folija ili plastična ambalaža, a sve sa ciljem da se vrati u materijalni ciklus, u meri u kojoj to dozvoljava struktura odlaganja u dotičnim zemljama.

Od 2016. godine naši proizvodni i veći logistički centri slede cilj "Nultog otpada do deponije", što znači da svoj otpad sami recikliramo ili ga pak odgovorno spaljujemo. Time dajemo značajan doprinos zaštiti životne sredine i klime. 


Zajedno sa svim zainteresovanim stranama

Verujemo da se pravi napredak u održivosti može postići samo angažovanjem svih strana sa kojima sarađujemo. Stoga smo u bliskom i transparentnom dijalogu sa našim partnerima.

Dobavljači

Uspostavili smo strateški sistem menadžmenta dobavljača zasnovan na redovnom dijalogu i zajedničkim projektima kako bismo osigurali da naši visoki standardi za kvalitet preparata, uslove rada i zaštitu prirodnog okruženja budu održani.

Zaposleni

Kao globalna kompanija, posvećeni smo održavanju fer uslova rada i transparentnoj saradnji zasnovanoj na međusobnom poštovanju. Svoje zaposlene uključujemo u projekte održivosti i ohrabrujemo ličnu posvećenost, kako na pojedinačnom, tako i na timskom nivou.

Potrošači

Beiersdorf informiše potrošače o svojoj posvećenosti održivosti i nudi održiva rešenja za preparate. Štaviše, takođe pokušavamo da potrošačima pružimo priliku da se i sami uključe u inicijativu za održivost.

Nevladine organizacije

Verujemo da je aktivna i otvorena razmena sa NVO (nevladinim organizacijama) o pitanjima održivosti obostrano korisna. Zbog toga blisko sarađujemo sa nevladinim organizacijama kako bismo se bavili temama kao što su lanac snabdevanja palminim uljem i klimatske promene.

Povezani tekstovi

Pronađite najbližu Eucerin Partner apoteku