Sirovine za visokokvalitetnu negu kože

Visokokvalitetne sirovine za visokokvalitetne proizvode

3 0 minuta čitanja
Prikaži više

Palmino ulje je biljna sirovina koja se dobija iz pulpe ploda uljane palme, dok se ulje palminog jezgra ekstrahuje iz semena ove biljke. Obično se nalazi u hrani, kozmetičkim preparatima ili se koristi za energiju. Zbog visokog prinosa palminih useva i jedinstvenih svojstava njenog ulja kao sirovine za kozmetičke sastojke, potražnja je u stalnom porastu. U kozmetičkoj industriji, derivati palminog ulja mogu biti deo emulgatora ili surfaktanata koji su potrebni kako bi emulzije koži obezbedile dovoljno vlage i masnoće. 


Zašto se o palminom ulju raspravlja u kontekstu održivosti?

Nažalost, velika potražnja za palminim uljem dovodi do krčenja šuma i drugih neodrživih poljoprivrednih praksi. Šume prirodno i efikasno skladište CO2, a njihovo stalno uništavanje značajno doprinosi klimatskim promenama. Mi u Eucerinu ovo shvatamo ozbiljno i verujemo da palmino ulje treba da se dobija samo na održiv način kako bi se šume zaštitile od krčenja. 

 

Palmino ulje je biljna sirovina koja se dobija iz pulpe ploda uljane palme


Da li Eucerin preparati sadrže palmino ulje?

Da, Eucerin preparati sadrže sastojke napravljene od palminog ulja. Međutim, od kraja 2020. godine, 100% ovih derivata se dobija na održiv način, u skladu sa RSPO standardu bilansa mase („Okrugli sto o održivom palminom ulju“).


Kako Eucerin promoviše održivo uzgajanje palminog ulja?

Već nekoliko godina blisko sarađujemo sa našim dobavljačima kako bismo promovisali veću transparentnost u lancu snabdevanja i kako bismo podržali rad na uspostavljanju i proširenju održive proizvodnje palminog ulja i ulja palminih koštica. 

Beiersdorf, Eucerinova matična kompanija, aktivno podržava održivu ekonomiju palminog ulja koja ne dovodi do krčenja prašuma. Aktivni smo član "Okruglog stola o održivom palminom ulju" (RSPO) i "Foruma za održivo palmino ulje" (FONAP) koji promovišu održivu ekonomiju palminog ulja. Zajednički ciljevi ovih grupa su povećanje transparentnosti u industriji palminog ulja i promovisanje njene održive transformacije. Do kraja 2020. godine, postigli smo cilj da koristimo samo 100% održivo sertifikovano palmino ulje i njegove derivate. To znači da koristimo samo održivo palmino ulje, zasnovano na modelu ravnoteže mase kako je definisano od strane RSPO.

Naši napori prevazilaze nabavku. Dugi niz godina sarađujemo sa nevladinim organizacijama i dobavljačima kako bismo podržali održivi uzgoj palmi. Podržavajući male farmere, na primer, obezbeđivanjem visokokvalitetnih sadnica i pristupa vodi, ne samo da pomažemo da se poboljšaju poljoprivredne prakse, već i generiše pozitivan društveni uticaj za lokalne zajednice.


Projekat otkrivanja ugljenika (Carbon Disclosure Project - CDP) prepoznao napredak

Carbon Disclosure Project (CDP), međunarodna neprofitna organizacija koja pomaže kompanijama u upravljanju i izveštavanju o ključnim ekološkim temama, već je prepoznala i uvažila naše napore.

Eucerinova matična kompanija, Beiersdorf, učestvuje u CDP-u od 2006. godine. Eucerin je 2021. postigao „A“ ocenu u kategoriji „Šuma“, u kojoj smo učestvovali sa našim opsežnim „Programom palminog ulja“.

 

Netaknuta šuma


Istražite Eucerin bazu sastojaka

Odabir sastojaka za naše preparate prati visoke interne standarde u pogledu efikasnosti, sigurnosti, održivosti njihovog izvora, ali i njihovog uticaja na životnu sredinu nakon upotrebe. Da bismo bili transparentni u vezi sa našim formulacijama i kako bismo olakšali odluke o kupovini održivih proizvoda za negu kože, Eucerin dalje pruža informacije o sastojcima koje koristimo. Saznajte više i istražite Eucerin bazu sastojaka.

Povezani tekstovi

Pronađite najbližu Eucerin Partner apoteku