Sunčane avanture – Politika privatnosti

Sunčane avanture – Politika privatnosti

6 0 minuta čitanja
Prikaži više

Sunčane avanture – Politika privatnosti

Uvod

Ovom Politikom privatnosti privredno društvo Beiersdorf d.o.o., Omladinskih brigada 88a, Beograd ("Beiersdorf Srbija"), u svojstvu rukovaoca podataka, želi da Vas informiše o obradi Vaših ličnih podataka koja se vrši u vezi sa Vašim korišćenjem naše aplikacije „Sunčane avanture“ („Aplikacija“), a s obzirom da razumemo koliko Vam je važna zaštita ličnih podataka i poverljivo rukovanje njima. Zato Vas ovim putem obaveštavamo koje lične podatke obrađujemo, u koje svrhe to činimo, po kom pravnom osnovu i koja su Vaša prava u vezi sa takvom obradom.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ove Politike privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem Aplikacije. Vaše dalje korišćenje, odnosno pristupanje sadržajima Aplikacije smatraće se prihvatanjem ove Politike privatnosti.

Obrada ličnih podataka

Prestanak obrade ličnih podataka

Deinstalacijom Aplikacije sa uređaja sa kojeg ste prethodno pristupili Aplikaciji prestaje bilo kakvo prikupljanje, odnosno dalja obrada Vaših Ličnih podataka.

Pojam i vrste ličnih podataka

Lični podaci su informacije koje Vas direktno ili indirektno, samostalno ili zajedno sa drugim informacijama, identifikuju ili Vas mogu identifikovati, kao što su, primera radi, Vaše ime i prezime, e-mail ili poštanska adresa.

Korišćenje Aplikacije nije uslovljeno registracijom niti je za njeno korišćenje neophodno da nam date Vaše lične podatke bilo koje vrste. Ukoliko ipak želite da se registrujete, potrebno je da upišete Vaš nadimak (do osam (8) karaktera) i šifru (do osam (8) karaktera).  Opcija registracije, ukoliko se za nju opredelite, omogućava Vam da na rang-listi rezultata uporedite Vaš rezultat sa rezultatima drugih registrovanih korisnika na osnovu broja poena po nivou i ukupnog broja poena, kao i da svoj nalog sa postignutim rezultatima koristite na bilo kom uređaju tako što ćete se ulogovati sa Vašim nadimkom i šifrom. Dodatno, podaci o uređaju putem kojeg pristupate Aplikaciji i verzija operativnog sistema koji koristite su podaci koji se prikupljaju automatski samim korišćenjem Aplikacije.

Shodno napred navedenom, jedini podaci koje Beiersdorf Srbija može da obrađuje u vezi sa Vašim korišćenjem Aplikacije su sledeći podaci: nadimak i šifra registrovanih igrača, odnosno registrovanih korisnika Aplikacije, njihovi rezultati i poeni osvojeni prilikom igranja, odnosno korišćenja Aplikacije i podaci o uređaju putem kojeg pristupate Aplikaciji i verzija operativnog sistema koji koristite (sve zajedno: „Lični podaci“).

Pravni osnov za obradu ličnih podataka

Pravni osnov za obradu Vaših Ličnih podataka je, u zavisnosti od konkretne svrhe obrade, Vaša saglasnost u smislu člana 12. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 87/2018; u daljem tekstu: „Zakon“) i/ili je obrada Vaših Ličnih podataka neophodna za ostvarivanje legitimnih interesa društva Beiersdorf Srbija i/ili je neophodna za izvršenje ugovornih ili poštovanje drugih pravnih obaveza društva Beiersdorf Srbija u smislu člana 12. stav 1. tačke 2. i 3. Zakona.

Ukoliko je Vaša saglasnost pravni osnov za obradu Vaših Ličnih podataka, a Vi tu saglasnost odlučite da opozovete što imate pravo da učinite u bilo kom trenutku, Vaši Lični podaci više se neće obrađivati nakon tog opoziva osim ukoliko za njihovu obradu postoji neki drugi pravni osnov. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade Vaših Ličnih podataka koja je vršena pre tog povlačenja.

Svrhe obrade ličnih podataka i primaoci ličnih podataka

Mi obrađujemo Vaše Lične podatke samo u onoj meri i tokom onog vremenskog perioda koji su neophodni za ostvarenje konkretne svrhe obrade Vaših Ličnih podataka, a koja može da bude: (1) registracija za potrebe korišćenja Aplikacije (ukoliko se korisnici opredele za opciju registracije), (2) korišćenje funkcionalnosti i opcija koje Aplikacija nudi, i (3) analiza uspešnosti Aplikacije i navika njenih korisnika.

Radi ostvarenja gore-navedenih svrha obrade, može da bude potrebno da Beiersdorf Srbija pošalje, odnosno učini dostupnim Vaše Lične podatke, spoljnim  pružaocima usluga čije su usluge legitimno potrebne društvu Beiersdorf Srbija u vezi sa Aplikacijom (na primer, pružaocima usluga IT podrške za funkcionisanje Aplikacije).

Dodatno, u Aplikaciji se koriste i određene tehnologije trećih lica kao sredstva za analitiku. Više informacija o tome sadržano je u odeljku Sredstva za analitiku trećih lica u daljem tekstu ove Politike privatnosti.

Beiersdorf Srbija zahteva od primalaca podataka da Vaše Lične podatke obrađuju isključivo u skladu sa našim instrukcijama i ovom Politikom privatnosti, kao i da preduzimaju odgovarajuće mere zaštite kako bi se obezbedila poverljivost Vaših Ličnih podataka i njihova obrada u skladu sa Zakonom.
Osim gore-pomenutih primalaca podataka, Beiersdorf Srbija ne dostavlja Vaše Lične podatke bilo kom trećem licu, osim ukoliko je na to obavezana zakonom. Beiersdorf Srbija garantuje da neće prodavati ili iznajmljivati Vaše Lične podatke bilo kom trećem licu.

Bez direktnog marketinga i reklama u okviru Aplikacije

Vaši Lični podaci ne koriste se od strane društva Beiersdorf Srbija za potrebe direktnog marketinga.

Takođe, u okviru Aplikacije ne postoji plasiranje reklama bilo koje vrste.

Sredstva za analitiku trećih lica

Od partnerskih tehnologija (3rd party) u Aplikaciji se koriste Facebook SDK i Google Firebase SDK kao sredstva za analitiku. Tako prikupljeni podaci omogućavaju uvid u navike i način upotrebe Aplikacije od strane korisnika što predstavlja značajne smernice za njeno dalje unapređenje, kao i za evaluaciju uspešnosti Aplikacije.

Navedena sredstva za analitiku koriste se i u cilju realizovanja marketinških kampanja usmerenih na promociju Aplikacije, odnosno kao sredstva za evaluaciju uspešnosti kampanja. Navedena sredstva za analitku se ne koriste za plasiranje reklama korisnicima Aplikacije niti bilo kakvo drugo personalizovanje sadržaja aplikacije.

Prava u pogledu obrade Ličnih podataka

Pored gore-pomenutog prava na opoziv saglasnosti (ukoliko je Vaša saglasnost pravni osnov za obradu Vaših Ličnih podataka), pripadaju Vam, u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom, i sledeća prava u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka: pravo da zatražite informacije o obradi Vaših Ličnih podataka, pravo da im pristupite, pravo da tražite njihovu kopiju, pravo na ispravku, dopunu i brisanje Vaših Ličnih podataka, pravo na ograničenje njihove obrade, pravo na prenosivost Vaših Ličnih podataka, pravo na podnošenje prigovora protiv konkretne obrade Vaših Ličnih podataka i pravo na prekid njihove obrade, kao i pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta, ukoliko je primenjivo, isključivo na osnovu  automatizovane obrade.

Takođe, pripada Vam i pravo na pravna sredstva predviđena Zakonom uključujući pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i pravo na sudsku zaštitu.

Kolačići (Cookies)

Ova Aplikacija ne koristi kolačiće (Cookies). Međutim, imajući u vidu da bi, iako ta mogućnost trenutno ne postoji, dalji razvoj Aplikacije mogao da Vam omogući da putem linka/-ova koji u budućnosti eventualno mogu biti dostupni putem Aplikacije (na primer, link ka određenom proizvodu Društva) izađete iz Aplikacije i pristupite vebsajtu Društva, a da taj vebsajt koristi kolačiće, dodatne informacije o upotrebi kolačića na tom vebsajtu možete pročitati u pravilima o upotrebi kolačića koja važe za taj vebsajt, a koja su dostupna putem sledećeg linka https://www.eucerin.rs/stranice-o-metapodacima/podesavanje-kolacica.

Kontakt

Ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa informacijama sadržanim u ovoj Politici privatnosti, kao i ukoliko želite da ostvarite bilo koje od Vaših gore-navedenih prava u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka, možete da nas kontaktirate putem naše adrese navedene na početku ove Politike privatnosti, kao i putem e-maila bdfbelgrade@beiersdorf.com.

Izmene i ažuriranje Politike privatnosti

Možemo da izmenimo ili ažuriramo delove ove Politike privatnosti, a da vas ne obavestimo o tome unapred. Uvek proverite aktuelnu verziju Politiku privatnosti pre nego što počnete da koristite Aplikaciju, a kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja. Poslednje ažuriranje ove Politike privatnosti izvršeno je 18. juna 2020. godine.

Pronađite najbližu Eucerin Partner apoteku