Održivost i odgovornost – Eucerin koncept 'We care'

5 0 minuta čitanja
Prikaži više

U Eucerinu posvećujemo svu svoju strast i ekspertizu koži. Razvijamo dermokozmetičke preparate sa klinički dokazanom efikasnošću koji štite i održavaju zdravlje kože. Eucerin je već 100 godina pionir u medicinskim istraživanjima o koži i inovacijama. Svesni smo potrebe da radimo na održivosti naših preparata i da je ovo proces na duge staze. Takođe smo posvećeni socijalnim projektima.

'We care': Beiersdorf sedište u Hamburgu

Težimo održivom rastu u poslovnom okruženju koje krakterišu ekonomska nesigurnost, društvene nejednakost i ekološki izazovi.

Beiersdorf strategija održivosti 'We care' nas podržava u tome da ispunimo svoju odgovornost prema čoveku i prirodnom okruženju.

Beiersdorf strategija održivosti zasniva na tri temelja: „Preparati, ljudi, planeta“ i obuhvata teme iz celog lanca vrednosti – od nabavke sirovina do zdravlja i bezbednosti naših radnika i naše društvene angažovanosti van kompanije.

Naši ciljevi za period 2020/2025

Naš pristup održivosti se fokusira pre svega na jačanje naše sposobnosti da odgovorimo na promene i uspostavljanje korporativne kulture koja je usmerena na budućnost. Ustanovili smo koja su pitanja bitna našim zainteresovanim stranama i koja doprinose dugoročnom uspehu naše kompanije i rešavanju globalnog problema. Naši ambiciozni ciljevi za 2020/2025. fokusiraju se na one oblasti u kojima naša kompanija ima najveći uticaj. Ovi ciljevi daju nam jasan pravac i podstiču nas da postignemo još više.

Ciljevi za preparate:

Preparati sa poboljšanim uticajem na prirodno okruženje bi trebalo da čine 50% naše prodaje do 2020. (početna godina 2011.)

  • 100% pogodna za reciklažu, ponovno korišćenje ili razgradiva pakovanja do 2025.
  • 25% recikliranih materija u plastičnoj ambalaži u Evropi do 2025.
  • Do 2025. godine nastojimo da pronađemo obnovljive sastojke za naše preparate koji neće uticati na seču šuma.

Cilj za planetu:

Beiersdorf će smanjiti emisiju CO2 po pitanju energije i transporta  po proizvedenom preparatu za 70% do 2025. (početna godina 2014.)

Odgovornost počinje sa nabavkom

Odgovornost od samog početka: nabavka sirovina je jasno regulisana
'We care' od početka do prodaje: trudimo se da čuvamo resurse gde god je moguće

Korporativna odgovornost u lancu snabdevanja:

Primenom  „Pravila ponašanja“, koja definišu socijalne i ekološke standarde i stoga podržavaju održivu nabavku, zahtevamo od naših dobavljača da se usmere prema našim standardima i da ih ispune – ne samo u pogledu potrebnog kvaliteta preparata, već i transparentnih, pravednih i odgovornih poslovnih standarda.

Pravila ponašanja obavezuju naše dobavljače i ključni su kriterijum u procesu selekcije i daljih procena.

Kroz blisku saradnju sa našim dobavljačima, podržavamo ih u izgradnji i razvoju održivog lanca snabdevanja. Na ovaj način, osiguravamo da ispunjavaju svoje društvene, ekološke i ekonomske odgovornosti – i da naši potrošači dobijaju preparate visokog kvaliteta.

Uz ovo, razvili smo posebne mere za materijale sa posebnim fokusom, kao što su sirovine dobijene iz palminog ulja.

Sirovine:

Održivost je važan kriterijum u našim istraživačkim aktivnostima, u nabavci sirovina, i u razvoju novih formulacija i primena.

  • 65% našeg prometa sirovina će biti sačinjen od obnovljivih materijala do 2025.

Pakovanje:

Beiersdorf konstatno radi na tome da optimizuje pakovanja kako bismo razvili alternativna i više održiva rešenja i sačuvali resurse.

  • 100% pogodna za reciklažu, ponovno korišćenje ili razgradiva pakovanja do 2025.
  • 25% recikliranih materija u plastičnoj ambalaži u Evropi do 2025.

Beiersdorf brine o našem prirodnom okruženju

Upotreba visokog udela obnovljive energije štiti prirodno okruženje. U svim uspostavljenim proizvodnim centrima primenjuje se 'zero waste' koncept.
Vredan resurs: gde je moguće, trudimo se da sačuvamo što više vode

Energija:

Kroz naš program „Blue Building“, pomažemo da naše nekretnine ispunjavaju najviše ekološke standarde. Uz to, korišćenjem planiranja za specifične lokacije povećavamo energetsku efikasnost i smanjujemo emisiju gasova koji stvaraju efekat staklene bašte. Od 2019. snabdevanje strujom za sve naše lokacije širom sveta je prebačeno na 100% obnovljivu energiju.

Otpad:

Beiersdorf se vodi strategijom „izbegni, smanji, ponovo koristi i recikliraj“ kroz celi životni ciklus preparata i teži optimizacionom potencijalu zajedno sa svim uključenim stranama kako bi se smanjila količina otpada i pronašli alternativni metodi odlaganja otpada.

Voda:

Godišnje provodimo analize rizika kako bismo osigurali dugoročnu dostupnost vode, važnog resursa za naše proizvodne lokacije. Cilj je da se smanji rizik po vodu u svakoj od njih i da se ovaj resurs koristi na sve efikasniji način. Najsavremenija postrojenja za prečišćavanje vode u našim proizvodnim centrima daju dobru osnovu za čuvanje vode. Ona se takođe kontinuirano usavršavaju i adaptiraju na posebne potrebe u proizvodnim postrojenjima.

25% smanjena potrošnja vode do 2025 (uporedna godina 2018).

Beiersdorf pitanje odgovornosti shvata veoma ozbiljno

U Beiersdorf-u, radno okruženje se zasniva na međusobnom poverenju, transparentnosti i pravednosti
Fokus na dobrobiti naših potrošača - zbog toga podržavamo razne inicijative

Zdravlje i bezbednost naših zaposlenih:

Kao kompanija koja globalno posluje, posvećeni smo pravednim radnim uslovima i transparentnoj saradnji zasnovanoj na međusobnom poštovanju sa svim učesnicima u čitavom lancu vrednosti.

Potrošači:

Beiersdorf informiše potrošače o svojoj posvećenosti održivosti i nudi održiva rešenja za preparate. Štaviše, takođe pokušavamo da potrošačima pružimo priliku da se i sami uključe u inicijativu za održivost.

Društvena posvećenost:

Naša društvena posvećenost odražava strateške vrednosti i ciljeve naše kompanije i našeg brenda. Podržavamo porodice i zajednice kojima je potrebna pomoć kroz inicijative naših brendova i programe donacija na korporativnom nivou.

Eucerin® promoviše održive aktivnosti za obnavljanje, zaštitu i održanje zdrave kože. Eucerin® posebno važnim smatra pitanja koja se odnose na pomoć deci, mladim ljudima i njihovim porodicama. Iz ovog razloga, od 2011. Eucerin® podržava AGNES (Arbeitsgemeinschaft für Neurodermitis Schulung e.V. an der Charité Berlin – the Association for neurodermatitis training at Charité Berlin), čiji je cilj da poboljša kvalitet života pacijentima obolelima od dermatitisa i njihovim porodicama.

Zajedno sa svim zainteresovanim stranama

Nosimo se sa problemima zajedno - za modernu i odgovornu kompaniju koja gleda u budućnost

Zaposleni:

Kao kompanija, uključujemo svoje zaposlene u projekte održivosti i ohrabrujemo ličnu posvećenost od pojedinaca do tima.

Dobavljači:

Uspostavili smo strateški sistem menadžmenta dobavljača zasnovan na redovnom dijalogu i zajedničkim projektima kako bismo osigurali da naši visoki standardi za kvalitet preparata, uslove rada i zaštitu prirodnog okruženja budu održani.

Neprofitabilne organizacije:

Verujemo da je aktivna i otvorena razmena sa NPO (neprofitabilnim organizacijama) po pitanjima održivosti uzajamno korisna i stoga blisko sarađujemo sa NPO po pitanjima kao što su lanac snabdevanja palimnim uljem i klimatske promene.

Pronađite najbližu Eucerin Partner apoteku