Pregled za sve

Pregled za sve - Niš 2017

Pregled za sve - Novi Sad 2017

Pregled za sve - Novi Sad 2017

Pregled za sve - Novi Sad 2017

Pregled za sve - Beograd 2017

pregled-za-sve

"Pregled za sve" je projekat od nacionalnog značaja koji organizuju i sprovode Fond B92 i Eucerin Srbija uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Cilj projekta "Pregled za sve" je jačanje svesti o prevenciji raka kože kroz primenu svih mera zaštite od potencijalno štetnog uticaja sunčevih zraka na ljudsku kožu, o neophodnosti redovnih samopregleda kože, kao i redovnih dermatoloških pregleda. Projekat podrazumeva edukaciju šire ali i stručne javnosti, kao i nabavku dermoskopa za veliki broj dermatoloških ordinacija pod okriljem Fonda B92 i Eucerina.

Razvijanjem svesti o merama zaštite od sunca, kao i svesti o važnosti redovnih samopregleda i pregleda dermatologa, dolazi se do najvažnijeg cilja: porastu broja ranootkrivenih karcinoma kože – jedinih karcinoma koji se mogu videti.

Za više informacija posetite www.pregledzasve.rs.

Receive the latest content and offers from Eucerin!

Sign up and be the first to know about our exclusive products and ongoing campaigns.